Secció elèctrica i electrònica

Enginyeria elèctrica, fabricació de quadres i instal·lacions elèctriques a mida. El departament d’enginyeria elèctrica capta les necessitats i especificacions del client i les tradueix en les diferents fases d’enginyeria que afecten al projecte : · Disseny dels esquemes elèctrics, mitjançant softwares específics disseny elèctric com són EPLAN i See Electrical. · Definició dels components de potència i control...

Projectes globals - servei 360º

Mecvil desenvolupa solucions a mida que responen a la necessitat de millorar i optimitzar els processos industrials de una gran diversitat d'indústries. Així la proposta de valor de Mecvil abraça tot el cicle de vida dels projectes, des de l'enginyeria conceptual, la fabricació, la instal•lació i posta en marxa, fins l'assistència tècnica, el subministrament de recanvis i el manteniment.

Industrialització i fabricació de maquinària especial

Mecvil industrialitza i fabrica maquinària per altres fabricants de bens d'equip i enginyeries que cerquen l'externalització de part de la seva cadena de valor. L'experiència en el desenvolupament de maquinària especial permet optimitzar la industrialització dels projectes, així com disposar d'un únic interlocutor en el càlcul de pressupostos, les subcontractacions i compres, el control de costos i la fabricació.

Mecanització

El coneixement i l'experiència de Mecvil, així com un equipament tecnològicament avançat en mecanització, garanteix una solució d'alt valor afegit per aquelles indústries que necessiten subcontractar la mecanització de peces complexes, de grans dimensions i el muntatge de subconjunts amb garantia d'una total precisió i fiabilitat.